Kärnan i ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar om att organisationen utvecklas i rätt riktning för att på bästa sätt ta tillvara på ledning och medarbetare. Samtidigt måste organisationen vara medveten om möjligheter och risker kring omvärld och aktivt arbeta för en ökad försäljning.

ledningen

Företagets ledning

En stor resurs och möjlighet handlar om tillgången för företaget i form av dess ledning. Det är inte svårt att inse att om ledningen lyckas genomföra sin vision och motivera medarbetare så att det skapas ett positivt arbetsklimat så stärker det organisationens konkurrenskraft.

Hela resultatet som uppnås med ledarutvecklingen finns sammanställt här och man kan ta del av exakt vilka steg som ingår på Framgångsfaktorer vid ledarutveckling.

Företagets medarbetare

Den andra stora tillgången i företaget är dess medarbetare. Det gäller att hitta rätt medarbetare som är duktiga och kan kommunicera. Det kan också handla om att lyssna och göra så att medarbetare känner att man kan påverka.

Vidare handlar det om att se in i framtiden och komma fram till hur man långsiktigt kan anställa och behålla rätt medarbetare.

medarbetare
omvarld

Omvärldsbevakning samt att nå ut

Alla organisationer existerar i ett sammanhang. Det finns köpare, intressenter, konkurrenter samt ett samhälle i stort med lagar och förordningar.

Ledningen i organisationen måste veta vilka styrkor och svagheter som finns, både internt och hos konkurrenter. Det är ett ständigt och mycket viktigt arbete att se över för organisationens långsiktiga överlevnad och utveckling.

Försäljning

Utan försäljning kommer företaget att gå i konkurs. I vissa fall kan man förlita sig till gamla kunder men det är inte en långsiktigt hållbar strategi. Istället måste hela organisationen stötta säljavdelningen och dess medarbetare skall vara säljare- inte bara ordermottagare. Läs allt om försäljning och hur man uppnår verkliga resultat på saljutveckling.eu.

forsaljning