Skillnaden mellan
ledarskapsutveckling och ledarutveckling

Vi reder ut begreppen en gång för alla. Ledarutveckling och ledarskapsutveckling är inte samma sak. Problemet är att många – även etablerade företag – använder termerna som synonymer.

Ledarutveckling står för individens personliga utveckling som ledare. Det handlar bland annat om att lägga tid på rätt saker, att kunna ta rätt beslut även om det är impopulärt, att kunna kommunicera och skapa entusiasm. Läs mer om fördelarna med ledarutveckling.

Ledarskapsutveckling är utveckling av ledarskapet i sig, det vill säga den process där organisationen skapar optimala förutsättningar för sina olika ledarskap. Organisationen har ledare, medarbetare, omvärld och försäljning att förhålla sig till. Läs mer här.

Den djupgående analysen är ett måste

Ledarskapsutveckling är lika viktigt för alla organisationer, vare sig det handlar om enmansföretag eller multinationella storföretag. Har man inte ett ledarskap som proaktivt satsar på positiv förändring, fokus på omvärlden och omfattande arbete för medarbetare samt försäljning så är organisationen i ett mycket utsatt läge exempelvis vid en lågkonjunktur.

Ledarskapsutvecklingen är ständigt pågående

Organisationer lever i en ständigt föränderlig värld. Det räcker med att en konkurrent köps upp för att förutsättningarna ska förändras radikalt. Det är därför viktigt med återkommande insatser.

En partner med lång erfarenhet

Wilen Consulting Group har inspirerat och utbildat tusentals ledare dom senaste femton åren. Våra inspiratörer och utbildare har alla gedigna bakgrunder som ledare samt utbildare och vi har hittat ett koncept som gör att både små och stora företag kan växa.

Kontakta oss idag för hjälp kring ledarskapsutveckling både i form av inspirerande föreläsningar och/eller längre utbildningar för kontinuerligt bättre resultat.